Запобігання проявам корупції

ДЕКЛАРАЦІЯ

Закон України Про запобігання корупції

Роз’яснення антикорупційного законодавства станом на 01 січня 2020 року

В рамках практичного забезпечення здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності роз’яснювальної роботи щодо запобігання корупції Головне управління інформує, що Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) проводить низку заходів щодо роз'яснень новацій антикорупційного законодавства.
Так, Законом України від 02.10.2019 № 140-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції” (далі - Закон № 140-IX) унесено низку змін, зокрема до статей 1, 3, 45, 46 та 52 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).
Згідно з приписом частини першої розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 140-IX, Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до статей 46, 52 Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2020 року.
Таким чином, з 18.10.2019 до суб’єктів декларування, окрім інших, належать особи, зазначені у пунктах “а”, “ї” пункту 1 частини першої, підпунктах “а”, “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, зокрема: перший заступник та заступник голови Національного банку України, член Ради Національного банку України; Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України “Про державну службу”, крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічники суддів; посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі; представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону.
Щодо декларування. З 18.10.2019 суб’єкти декларування, у тому числі перелічені вище, зобов’язані подавати декларацію, відповідно до вимог статті 45 Закону, а саме:
- щорічну декларацію, за минулий рік, що подається з 01 січня до 01 квітня 2020 (частина перша статті 45 Закону);
- декларацію суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, що подається не пізніше дня такого припинення (абзац перший частини другої статті 45 Закону);
- декларацію суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подається наступного року після припинення діяльності до 01 квітня (абзац другий частини другої статті 45 Закону);
- декларацію суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посади, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, за минулий рік, що подається до призначення або обрання особи на посаду (абзац перший частини третьої статті 45 Закону);
- декларацію суб’єктів декларування, зазначених у підпункті “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, що подається протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності (абзац другий частини третьої статті 45 Закону).
При цьому інформація, що підлягає відображенню у деклараціях, які будуть подані до 01.01.2020, зазначається згідно з чинною редакцією статті 46 Закону, яка зміниться з 01 січня 2020 року.
Щодо додаткових заходів фінансового контролю.
З 18.10.2019 суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство згідно з вимогами статті 52 Закону про:
- відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка (частина перша статті 52 Закону);
- суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування (частина друга статті 52 Закону).
При цьому слід звернути увагу, що наразі обов’язок повідомляти Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані стосується всіх суб’єктів декларування, включаючи осіб, які стали суб’єктами з 18.10.2019. Водночас згідно з приписом частини першої розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 140-IX починаючи з 01 січня 2020 року коло суб’єктів, що зобов’язані повідомляти про суттєві зміни у майновому стані, буде застосовуватись лише до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, та суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.
Щодо дотримання правил етичної поведінки, обмежень, вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Також слід зауважити, що на вищезазначених суб’єктів поширюються встановлені Законом вимоги і обмеження (розділ IV Закону), обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (розділ V Закону), правила етичної поведінки (розділ VІ Закону).
Окремо слід звернути увагу, що обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності поширюються на осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, зокрема, осіб, зазначених у пунктах “а”, “ї” пункту 1 частини першої статті 3 (частина перша статті 25 Закону). Відповідно до частини першої статті 27 Закону особи, зазначені у підпунктах “а”, “в”-”з” пункту 1 частини першої статті 3 Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Крім того, поняття “близькі особи” викладено в новій редакції, а саме: близькими особами є члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.
Тобто до близьких осіб віднесено також двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника, племінницю, рідного дядька, рідну тітку. Крім того, у визначенні поняття “близькі особи” вживається термін “члени сім’ї”, який також зазнав змін у зв’язку із прийняттям Закону від 02.10.2019. А саме, “члени сім’ї”:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі".
Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 Закону, поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1,2 частини першої статті 3 Закону
Щодо подання декларації суб’єктом декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.
Суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, має подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями - з 1 січня року, в якому відбулося звільнення, по день фактичного звільнення.
Слід зазначити, що при звільненні за ініціативою працівника суб’єкт декларування має подати декларацію у день фактичного звільнення. Якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, така декларація подається суб’єктом декларування протягом 20 днів з моменту, коли працівника було звільнено.
Представники Національного агентства зауважили, що відсутність даних для заповнення декларації, таких як розмір грошових компенсацій при звільненні, не є підставою для відтермінування подання декларації. Адже законом передбачена можливість тричі подати виправлену декларацію упродовж семи днів.
Крім того, у разі неможливості отримати необхідні дані для заповнення декларації у вказаний термін декларант має можливість повідомити про це НАЗК в “Особистому кабінеті”.
Щодо відомостей про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР).
З 01 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України “Про запобігання корупції” набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX).
НАЗК наразі готує пропозиції щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нових положень Закону.
Зокрема, передбачається, що Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1 “ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ” декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2 “ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ” декларації).
У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.
Звертаємо увагу, що правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру визначаються Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, а Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 784.
Відповідно до заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2014 № 1279 (у редакції наказу МВС від 10.07.2017 № 582), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.12.2014 за № 1586/26363, УНЗР представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр, розділених текстовим символом “-”.
Також пунктами 8 та 9 Порядку передбачено, що внесення до Реєстру інформації про особу та видані їй документи здійснюється уповноваженими суб’єктами у разі:
оформлення документів, якщо на цей час зазначена інформація не внесена до Реєстру або змінилася;
реєстрації місця проживання чи місця перебування;
реєстрації актів цивільного стану;
за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру.
Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.
Заявник для внесення інформації до Реєстру за власним бажанням звертається до територіального органу/територіального підрозділу розпорядника Реєстру за зареєстрованим місцем проживання.
Важливо. З метою завчасної підготовки до подання електронних документів, під час проведення чергового етапу електронного декларування, який розпочнеться з 01.01.2020 та триватиме до 31.03.2020, НАЗК готує відповідні роз'яснення та рекомендації, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-сайті НАЗК (https://nazk.gov.ua) у розділі “Декларування”.

Новоукраїнська районна державна адміністрація
Погода
Погода у Новоукраїнці

волог.:

тиск:

вітер:При Відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації функціонує  гаряча лінія для надання консультацій та інформування батьків  учнів першого класу за телефоном: 2-11-48Гаряча лінія ЗНО 2-13-48